h
London Office
Quick Contact

Godziny otwarcia /  Pon – Pt 9.00 – 17.00

Zapraszamy do kontaktu:  +48 71 338 88 10

PPK: Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Firmie

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w firmie to ważny krok w zakresie budowania zrównoważonych perspektyw emerytalnych dla pracowników. PPK, stanowiące dobrowolny, prywatny system emerytalny, przyczyniają się do zwiększenia świadomości finansowej oraz dają możliwość oszczędzania na przyszłość.

 

Pracodawca zatrudniający pracowników i odprowadzający za nich składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce, zobowiązany jest do wprowadzenia w firmie programu PPK. Wpłaty na konto uczestników pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe. Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie składek dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od łącznego, miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych bez zastosowania ograniczenia, wynikającego z art. 19 ust. i wynosi ona:

 

    • dla Pracownika – 2% wartości wynagrodzenia + dobrowolna dodatkowa wpłata do 2%;
    • dla Pracodawcy 1,5% wartości wynagrodzenia + dobrowolna dodatkowa wpłata do 2,5%.

 

W PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku pomiędzy 18 a 55 lat, niemniej przynależność do PPK jest dobrowolna. Jeśli pracownik nie chce uczestniczyć w programie, zobligowany jest do złożenia podmiotowi zatrudniającemu oświadczenia o rezygnacji w formie papierowej.

 

Aby wprowadzić PPK w firmie, należy dokonać wyboru odpowiedniej instytucji finansowej w porozumieniu z pracownikami, podpisać z nią umowę o zarządzanie oraz umowę o prowadzenie dla pracowników w odpowiednim terminie, a następnie rozpocząć naliczanie wpłat.