h
London Office
Quick Contact

Godziny otwarcia /  Pon – Pt 9.00 – 17.00

Zapraszamy do kontaktu:  +48 71 338 88 10

Nowe przepisy dotyczące fakturowania: nadchodzące wyzwanie dla firm

W lipcu 2024 roku wejdą w życie zmiany w obszarze fakturowania dla przedsiębiorstw w Polsce. Zmiany te pociągają za sobą konieczność dostosowania się firm do nowego sposobu fakturowania, co może być trudne, zwłaszcza dla tych, którzy już funkcjonują na rynku.

 

🌐 Krajowy System e-Faktur (KSeF): Zarządzany przez Ministerstwo Finansów, od 1 stycznia 2022 roku umożliwia dobrowolne korzystanie z e-faktur. Od lipca 2024 roku staje się obowiązkowy dla transakcji B2B.

 

🔄 Zmiany w przepisach:

  • Obowiązek KSeF dla wszystkich transakcji B2B od lipca 2024, z wyjątkiem podatników zwolnionych, dla których obowiązek zacznie się od początku 2025 roku.
  • Sankcje dla nieprzestrzegających przepisów od stycznia 2025, sięgające do 100% wartości podatku VAT z faktury.

 

💳 Faktury z kas fiskalnych: Do końca 2024 roku pozostają w dotychczasowej formie.

 

Wyłączenia z KSeF po 1 lipca 2024:

  • Faktury konsumenckie (B2C);
  • Bilety pełniące funkcję faktury;
  • Faktury z procedur One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS);
  • Brak not korygujących w KSeF.

 

💱 Przeliczanie waluty: Kurs waluty zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę faktury o jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.

 

🔄 Zmiany w procesie:

  • Doprecyzowane daty wystawienia faktury.
  • Procedury awaryjne i tryb offline.
  • Możliwość wystawiania faktur korygujących w okresie awarii i w trybie offline.

 

🚀 Podsumowanie: Nowe przepisy to nie tylko środek przeciwko oszustwom VAT, ale także szansa na usprawnienie procesów dla firm, wymagająca jednak starannego przygotowania i wprowadzenia niezbędnych zmian.