h
London Office
Quick Contact

Godziny otwarcia /  Pon – Pt 9.00 – 17.00

Zapraszamy do kontaktu:  +48 71 338 88 10

Nowe horyzonty stóp procentowych: RPP zaskakuje, prognozy i wyzwania

Stopy procentowe pełnią kluczową rolę na rynkach finansowych, wpływając istotnie na naszą gospodarkę. Precyzyjna prognoza stóp procentowych stanowi jedno z najbardziej wymagających zadań w analizie finansowej, a ich ciągłe zmiany są rezultatem wielu czynników, od reżimów krajowych po trendy kredytowe. Inflacja i stopy procentowe zazwyczaj kształtują się równocześnie, ponieważ krótkoterminowe stopy procentowe są wykorzystywane przez banki centralne w celu złagodzenia presji inflacyjnej.

 

W listopadzie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zaskoczyła utrzymaniem stóp procentowych NBP na poziomie 5,75%, pomimo oczekiwań ekonomistów co do ich dalszego obniżenia o kolejne 25 punktów bazowych (25 punktów bazowych to inaczej 0,25%). Ma to istotne znaczenie dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych, których raty zależą od poziomu wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR.

 

Eksperci z sektora bankowego interpretują decyzję prezesa Glapińskiego jako sygnał, że do marca 2024 roku RPP może powstrzymać się od zmian w stopach procentowych, a dalsze decyzje będą zależeć od wprowadzanych przez nowy rząd zmian w polityce fiskalnej, a także dalszej oceny inflacji. Nadchodzące publikacje NBP dotyczące inflacji, które zostaną opublikowane w marcu przyszłego roku, będą miały kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia kierunku działań i obranej polityki pieniężnej.

 

Prognozowanie wysokości stóp procentowych w Polsce to wyzwanie z uwagi na różnice w ocenach banków i rozbieżne oczekiwania finansistów. W kontekście prognoz na koniec 2024 roku, Bank Pekao przewiduje obniżkę o 50 punktów bazowych do końca 2024, podobnie jak BNP Paribas, który zakłada stabilizację przez kolejne 12 miesięcy i obniżkę o 50 punktów bazowych w czwartym kwartale przyszłego roku. Inne zdanie mają ekonomiści z Bank Santander Polska, którzy prognozują utrzymanie stóp na obecnym poziomie przez większą część 2024 roku. Natomiast analitycy z Goldman Sachs oceniają, że ryzyko utrzymującej się wysokiej inflacji w ostatnich miesiącach zmniejszyło się znacząco, co może skutkować częstszymi obniżkami stóp procentowych nawet do poziomu 4% do końca 2024 roku.

 

Różnice w opinii ekonomistów podkreślają potrzebę uwzględnienia różnych scenariuszy w prognozach finansowych, a często do oceny rentowności projektów warto wziąć pod uwagę bardziej konserwatywne założenia. Wielu ekonomistów twierdzi, że epoka ujemnych stóp procentowych (czyli stóp referencyjnych w walucie EUR w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Finlandia) jest już daleką przeszłością.